Thanh toán

Chúng tôi đưa ra hai hình thức thanh toán để phù hợp với mỗi đối tượng, thanh toán trực tiếp và thanh toán qua visa, paypal.

Thanh toán an toàn, thanh toán được xác nhận khi bạn đã xác nhận đã nhận được sản phẩm đúng như đã đặt.

Sau khi khách hàng trọn mua sản phẩm trên azgallop.com và thực hiện thanh toán ngay lập tức chúng tôi tiến hành chuyển phát nhanh.

Sau khi bạn đặt sản phẩm được chuyển đến cho bạn, nếu sản phẩm đạt chuẩn như trên azgallop.com cung cấp thông tin, và thời gian giao sản phẩm đúng như kỳ hạn cho bạn, nếu bạn không lấy sản phẩm thì bạn có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ kinh phí vận chuyển.