Dịch vụ kiểm tra

Với dịch vụ thanh toán trên azgallop.com, khi bạn đã thanh toán để đăng ký mua sản phẩm của nhà sản xuất, chúng tôi sẽ kiểm tra và báo lại ch khách khi xác thực đã nhận số tiền và chúng tôi ngay lập tức sẽ tiến hành kiểm tra sản phẩm trước khi chuyển đến cho người mua.

Tất cả sản phẩm trước khi giao cho khách hàng đều phải qua sự kiểm duyệt, đánh giá chất lượng từ azgallop.com, nếu chất lượng kém ngay lập tức chúng tôi sẽ trả lại cho nhà sản xuất, sản phẩm phải đảm bảo đúng xuất sứ và đúng như mô tả trên azgallop.com.

Để đảm bảo quyền lợi của quý khách, chúng tôi yêu cầu người mua phải xác thực khi nhận được sản phẩm từ azgallop.com, để đảm bảo về chất lượng sản phẩm, và xác thực quý khách đã nhậm sản phẩm.