Đảm bảo thương mại

Azgallop.com sẽ hoàn trả số tiền của bạn trong trường hợp sau. sản phẩm của bạn không được vận chuyển về thời gian như quy định của hợp đồng, chất lượng của sản phẩm không đạt tiêu chuển theo hợp đồng so với nhà sản xuất cung cấp cho bạn.

Chúng tôi đang và sẽ luôn hướng tới môi trường kinh doanh thân thiện, mang lại hiệu quả và giá trị thực cho người tiêu dùng, mỗi sản phẩm mà azgallop.com đưa ra luôn phải đảm bảo tiêu chí về sức khỏe cho người dùng và tính thẩm mỹ cao.

Với azgallop.com bạn dễ dàng hiển thị trạng thái của khách hàng cung cấp nhiều thông tin liên lạc giữa người mua với nhà sản xuất.

Phản ứng nhanh từ nhà cung cấp khi có xác nhận, phản hồi đảm bảo lợi ích và yêu cầu từ phía khách hàng đưa ra.

Khuyến mãi, người mua sẽ được tham gia sự kiện tổ chức khuyến mãi từ nhà sản xuất, được tổ chức cùng hợp tác với Azgallop.com.